CV

Iterio ( 2020 ) >>

BIM Specialist
BIM samordning för Trafikverket
Utbildnings samordnare för programvara och användargrupp.
Projekt granskning och dokumentation granskning samt databas övervakning.
TDOK granskning och support för behov av anpassning till projekt.

COWI ( 2019 ) >>

BIM samordnare, CAD projektör

Data samordning av leveranser för VA till E02 Centralen.
Mark och Kart samordningsunderlag och förvaltning för PREEM raffinaderier.
mindre VA projekt för olika kommuner med förvaltning av ritningar och data.

TFIP ( 2018 ) >>

CAD projektör
VR utveckling. Senior konsult av trafikomlägning av Älvborgsbron.
El och Opto Ledningsomläggning av E05 Korsvägen.
Visualisering och samordning av E05 Korsvägen Brand och Rök analys för station och tunnel konstruktion.
Projektering av belysning för trafikomläggning av E45.

Tyrens ( 2016 – 2017 ) >>

Redovisare
GEO Redovisare, 3D modellering, CAD ritare och Illustratör.

Redigering och grafisk arbete av Illustrationsplan för E45.
3D modellering av betong konstruktions delar av E45.
3D modellering av trafikanordningar av E45.
3D modellering av Belysning av E45.
3D modellering av Tättskärmar av E45.
Redovisning av GEO utredningar.
CAD förvaltningsdata av pålningsarbete av E45.

Eltel ( 2016 ) >>

Projektledare/Projektör
Projektering, projektledning, installation och säkring av Opto installation.
genomförande och ansvar av arbete för opto installationer innehåller olika steg där man ansvarar för: kundkontakt och visuellt granskning, analys av mark och andra projekterings möjligheter, redovisning av installation för kunden, säkring av mark arbete med kunden och markägare, beställning och förvaring av arbetsmaterial, beställning av mark och installations personal/maskiner, beställning av trafik omläggning hos olika aktörer inom arbetsområde, granskning av installations anordningar samt kopplingar och stationer, redogörelse av dem nya opto ledningar och dess kopplingar, granskning av installation samt opto ledningar, godkännande av kopplingen och kontrakt.

Reinertsen ( 2015 ) >>

Tyrens ( 2015 )

Projekt kontrakt
Grafiker, Visualisering, 3D modellering,
CAD ritare och Illustratör. Visualisering av mark och infrastruktur objekt. Förbättring av projektering genom programvara och kunskapslyft. VR och visualiserings utveckling.

op5 ( 2011 – 2012 ) >>

Webbutvecklare, grafiker
Illustratör, Webbdesign, UI Front-end design.

Ansvarig för UX design av programvara och säkerhetssystem.

COBS ( 2009 – 2011 ) >>

Projekt kontrakt: Webbutvecklare, illustratör, grafiker
Flash animatör, Illustratör, Webbdesign och produktfotografering.

Illustrationer och animationer för säkerhetsanvisningar för programvara och system. UX Design för telefon och bevakningssystem.
ansvarig för produkt fotografering och CMS system.
projektledare för företagets webbutveckling och säkerhetssystem.

Condesign ( 2008 )

Teknisk Illustratör

Teknisk illustration, CAD Konstruktör (3D), Grafik, illustrationer. Tekniska illustrationer för Volvo lastbilar.
Tekniska illustrationer för Electrolux.

Märkesmännen AB ( 2003 – 2005 ) >>

Grafiker, Produkt design, produktfotografering och webbutveckling.

Ansvarig för design av arbetskläder och utrustning.
Produkt fotografering och anpassning för företagets webbshop.
Produktdesign för kunder och webbshop.

STR Media ( 1999 – 2002 ) >>

Trafik utbildning, Illustratör, webbutvecklare,
animatör och grafiker.

Illustrationer och grafisk ansvarig för utveckling av utbildnings material. Ansvarig för grafisk produktion och presentations material för projekt Weducar och RoadQuiz.
Webbutveckling av företagets egna projekt för körkorts utbildningar.