CV – Tyrens

Redigering, komprimering samt grafisk arbete av Illustrationsplan för E45.
3D modellering av betong konstruktions delar av E45.
3D modellering av trafikanordningar av E45.
3D modellering av Belysning av E45.
3D modellering av Tätt skärmar av E45.
Redovisning av GEO utredningar.
CAD förvaltningsdata av pålningsarbete av E45.

TYRENS >>

<< Tillbaka till första sida