CV – Cowi

Data samordning av leveranser för VA till E02 Centralen.
Mark och Kart samordningsunderlag för PREEM raffinaderier.
Granskning av VA ritningar och dokumentering.
Mindre VA projekt för olika kommuner med förvaltning av ritningar och data.

COWI.se >>

<< Tillbaka till första sida